د حسن نصر

د جمعې په شپه په ۲۰۰۶ کال کې په ۳۳ورځني جنګ کې د لبنان داسلامی مقاومت د بریالیتوب دڅوارلسمېکلیزې په مناسبت مهمه وینا کړې ده. حامد أبو العز

2022-12-02
    ك راتب حارسة امن مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة
  1. Aug 21, 2021 · د
  2. افشاگری حسن نصرا
  3. أمين حطيط
  4. العيادات الخارجية
  5. 19 - مارس - 2021
  6. اخواني واخواتي